Ostatnie Publikacje

Wpływ cech  konstrukcyjnych  śmigłowców  oraz warunków ich  eksploatacji  na  hałas  emitowany we  wnętrzu  statku  powietrznego i  jego otoczeniu. Mechanika w lotnictwie. ML-XV 2012. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Stosowanej. Warszawa 2012. Współautor: prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, dr inż. Jarosław Kozuba.

 

Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Ogólnopolska Konferencja Aktualne Problemy Prawa Lotniczego Rzeszów, 11-12 kwiecień 2013 r.

 

Standardowa Obsługa Statków Powietrznych. Materiał dydaktyczny w ramach projektu pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni” Katowice, wrzesień 2013.

 

Barwy Lotnictwa Straży Granicznej. Aeroplan 4/14.

 

Odladzanie lotniskowe statków powietrznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 86. 2015. (9p)

 

Specyfika opiniowania przez biegłego sądowego z zakresu lotnictwa. Dwunasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych. Częstochowa, kwiecień 2015.

 

Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo Lotnicze i Technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 2015.

 

Węzłowe problemy naruszania części karnej Prawa Lotniczego. Internacjonalizacja i europeizacja Prawa Lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Konert. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. Warszawa, 2015.

 

Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 88. 2015. Współautor: Adam Koniczek.

 

Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015. Warszawa.

 

Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015. Warszawa.

 

Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Aktualne problemy prawa lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015.

 

Wpływ zastosowania modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców Mila. Prace Instytutu Lotnictwa. 4 (241). Warszawa, 2015. Współautor: Dagmara Gaik.

 

Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca. Aeroplan. Ilustrowany Magazyn Lotniczy. 1/16.

 

Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 90. 2016. Współautor: Piotr Golda.

 

Part and responsibility of general aviation Aircraft commander – problems of Qualifications and definitione. Str. 71-82. International conference SimSchool 2016. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1. Współautor: Eugeniusz Piechoczek.

 

How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 65-74. ISSN: 0209-3324.

 

Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu. Prawo lotnicze I kosmiczne oraz technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017. ISBN 978-83-7996-412-3.

 

General methodology of the activities undertaken by the authorities investigating aviation occurrences. Str. 102-109. International conference SimSchool Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, ISBN 978-80-270-2104-8.

 

Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem. Przegląd Komunikacyjny. Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego. Issn 1896-0596. 1/2018. Warszawa.

 

Oględziny jako kluczowy dowód w postepowaniach związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2018. ISBN 978-83-7996-533-5.

 

Zagrożenia bezpieczeństwa lotów wynikające z emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo WSOSP wew. 242/17. Dęblin 2018. ISBN 978-83-646336-66-0.

 

Mi-2 helicopters used within the structures of the a viation detach Ment of the Ministry of interior. Prace Instytutu Lotnictwa. 2 (251). ISSN 0509-6669, eISSN 2300-5408. Warszawa, 2018.

 

Przesłuchiwanie świadków w postępowaniach związanych z wypadkiem lotniczym. Problemy Kryminalistyki 300/2018. ISBN0552-2153. Warszawa. Współautor Dariusz Frątczak.