Od 2003 roku pełnię funkcję biegłego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga oraz w Krakowie

 

Zakres opiniowania:

  • wypadki i incydenty lotnicze statków powietrznych
  • przestrzeganie przepisów lotniczych
  • ekspertyzy techniczne
  • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego

Wykształcenie i uprawnienia: